Wise Registry Cleaner 9.36 Build 607 + Portable โปรแกรมลบ Registry ที่ไม่จำเป็นทิ้ง


Wise Registry Cleaner เป็นโปรแกรมช่วยในการลบไฟล์รีจิสทรี (Registry Cleaner) ที่จะถูกฝังตัว และ ติดตั้งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เวลาติดตั้งโปรแกรม หรือ ปลั๊กอินใหม่ๆ โดย โปรแกรมนี้เข้ามาเพื่อลบไฟล์รีจิสทรี ที่ไม่ได้ถูกเรียกใช้งานโดยโปรแกรมใดๆ แล้ว เพื่อแก้ปัญหา ไฟล์รีจิสทรีในวินโดวส์ (Windows Registry) ที่อาจจะตกค้าง หรือมีปัญหา รวมไปถึงการช่วย แก้ไขไฟล์ Shared DLLs จัดการไฟล์ Registry หรือ ลบไฟล์ Registry ที่ไม่ได้ใช้ แต่ยังตกค้างอยู่ และอื่นๆ อันเป็นสาเหตให้เครื่องคอมพิวเตอร์ ของคุณทำงานช้าลง เปิดโปรแกรมต่างๆ ช้าลงไปด้วย

ด้านการใช้งานนั้น หากเปิดโปรแกรม Wise Registry Cleaner ขึ้นมานั้น เราจะพบกับเมนูภายในโปรแกรมหลักๆ 3 ตัวด้วยกันดังต่อไปนี้ มีประโยชน์ทั้งนั้น
1.Registry Cleaner ความสามารถนี้ เอาไว้วิเคราะห์ ล้าง ลบ Registry ไฟล์ รีจิสทรี (Registry) ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเป็นการวิเคราะห์ และ ให้คำแนะนำโดยอัตโนมัติว่าไฟล์ไหนควรจะลบหรือไม่ลบ และยัง มีระบบการตั้งการ สแกน Scan อัตโนมัติ (สามารถเปิดปิดได้) เช่นทุกๆ สัปดาห์ (Weekly) ทุกๆ วัน (Daily) ซึ่งสามารถตั้งวันเวลาได้อย่างละเอียด อาทิ
ไฟล์ ActiveX
ไฟล์ COM
ส่วนของ Software Paths
ส่วนของ Application Paths
ส่วนของ File Types
ไฟล์ช่วยเหลือ หรือ Help Files
การตั้งค่าของไฟร์วอลล์ (Firewall Settings)
รูปแบบตัวอักษร (Fonts)
ส่วนของ Shared DLLs
ส่วนของ Start Menu
และอื่นๆ อีกมากมาย
2.System Tuneup ระบบช่วยปรับแต่ง (ปรับจูน) เครื่องคอมพิวเตอร์ ของคุณ ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติเช่นกัน โดยจะมีรายการแนะนำมาให้่ว่าเครื่องของคุณนั้นสมควรจะ ปรับจูน อะไรตรงไหนบ้าง ไม่ว่าจะเป็น Bootup / Shutdown Acceleration (เพิ่มความเร็ว ในการเปิดปิดครื่อง) System Speedup (เพิ่มความเร็วทั่วไป โดยรวมของระบบ) System Stability (เพิ่มเสถียรภาพ ของระบบโดยรวม) เช่นการหลีกเลี่ยงระบบล่ม (Avoid System Creashes) จอฟ้า ฯลฯ
3.Registry Defrag ความสามารถนี้เราอาจจะเคยได้ยิน โปรแกรม Disk Defragment มาแล้ว อันนั้นคือการจัดเรียง การจัดเก็บข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ (Harddisk) ใหม่ แต่อันนี้คือ การจัดเรียงการจัดเก็บของไฟล์รีจิสทรี (Registry Files) ใหม่ ซึ่งส่งผลให้การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์คุณ ทำงานรวดเร็วขึ้นอีกด้วยเช่นกัน นอกจากนี้แล้วในส่วนของ โปรแกรมลบ Registry โปรแกรมนี้ก็มีระบบ สำรองข้อมูล Registry (Registry Backup) ก่อนการปรับแต่ง และ ระบบกู้ Registry (Registry Restore) เพื่อป้องกัน เหตุผิดพลาดอีกด้วย
Cr: http://software.thaiware.com

Wise Registry Cleaner is a system utility that can scan the Windows Registry and locate any incorrect or obsolete information.
After Wise Registry Cleaner analyzes your system for any problems, you can then individually view each item found and bring up a detailed description of the issue. If you want, you can also configure the application to correct these issues automatically.

features
Full Registry Backup/Restore.
Create System Restore Point.
Create undo data for each clean-up operation.
Check COM/ActiveX keys.
Check Application Path Keys.
Check Windows Fonts Keys.
Check Shared DLL Keys.
Check User MRU Lists.
Check Uninstall Entries.
Check File Extensions Keys.
Check IE URL History List Keys.
Check Windows Startup Items .
Check Image File Execution Options.
Overall, Wise Registry Cleaner scours the Windows Registry for invalid entries and junk that can slow your system down. It is easy to use, simple to navigate and the layout of the application design means that all the features you need are directly where you need them, including Registry Cleaner, System Tuneup, Registry Defrag, and Scheduler.


อัพโหลดโดย : easyall-download
Developer: http://www.wisecleaner.com/
License: Freeware
OS: Windows
การทดสอบ : ยังไม่ได้ทดสอบ
ยาแก้ไอ : Freeware
วิธีติดตั้ง : ไม่มี
Download:| One2up | Dailyuploads | Userscloud |

Previous Post
Next Post