Winstep Xtreme 17.1.0.1212 [Full Crack] โปรแกรมจัดระเบียบหน้าจอคอม


Winstep Xtreme เป็นโปรแกรมที่จะช่วยเปลี่ยนหน้าตาวินโดว์ของเราให้สวยงามจนจำไม่ได้ว่าใช้วินโดว์อยู่ โดยโปรแกรมจะประกอบไปด้วย NeXuS ซึ่งเป็นระบบ ObjectDock และ RocketDock เอาไว้จัดเรียง
ไอคอนให้สวยแบบแนวๆ แถมยังมี gadget ต่างๆ ระบบเมนูใหม่ที่สวยงาม ซึ่งตัว NextStart ยังสามารถเปลี่ยน start menu และ taskbar ให้สวยแปลกตา, Start Menu Organizer ที่จะช่วยเราจัดเรียงโปรแกรมใน start menu ให้เป็นระบบ, Fontbrowser ที่ช่วยในการดูแล font ที่ใช้ในเครื่อง, Desktop Widgets ที่ใช้ในการจัดการ widgets บนเดสท็อป ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกา, พยากรณ์อากาศ, ดูดวง, แสดงการทำงานของ CPU/Ram/Internet, เช็คอีเมล์ ที่สำคัญโปรแกรมนี้จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ registy ของ windows เลยครับ จึงมั่นใจได้ว่าไม่ทำให้ windows ของเราไม่พังแน่นอน ซึ่งเราต้องการจะปิดใช้งานโปรอกรมก็จะเหมือนโปรแกรมทั่วๆ ไปคือ เมื่อเราไม่ต้องการใช้ก็แค่ปิดโปรแกรม Winstep Xtreme ที่รันอยู่บน System Tray ตัว Windows ของเราก็จะกลับมาใช้ หน้าตาเดิมของ windows ได้ในทันทีครับ

Winstep Xtreme is a powerful suite of applications that merge incredible usability and performance with breathtaking eye candy. A superb collection of utilities and desktop enhancements, Winstep Xtreme will change the way you work with Windows forever. Winstep Xtreme allows you to eliminate the huge clutter from your desktop and quickly organize the applications and documents you use more frequently. Puts the things you need the most at your fingertips, allowing you to work better and faster. Your documents and applications are always just one or two clicks away. Instead of a generalist User Interface that compromises in order to accommodate millions of users, with Xtreme you can customize the Interface so it suits you, and the way you work. The Winstep Xtreme suite includes the following applications: Nexus Ultimate, Workshelf, NextSTART, Modules, Winstep Start Menu Organizer Pro. Nexus is the dock system, and is just perfect for super fast access to your most used applications. Workshelf is a tabbed dock (Shelf), better suited to complex organizational duties like organizing documents, URLs, movies, work projects, etc ... If a dock is the top of your desk, then Workshelf is all the drawers below it. NextSTART is the menu system - and takes care of all your task management needs as well. The Winstep Start Menu Organizer is an application designed to help you organize and clean your Windows Start Menu.

Features
* Full Integration. NextSTART, Workshelf and Nexus Ultimate are far more than just losely related applications - they were designed from the ground up to integrate seamlessly with each other: change the current theme in one and all other applications in the suite will automatically change to match, Workshelf and Nexus use the current NextSTART theme to skin their context menus, NextSTART created menus can be launched from docks or from the Shelf, and more!
* Powerful Menu System. NextSTART's menu system can emulate the look and feel of menus in other Operating Systems with ease. It can also build menus 'on-the-fly' displaying the contents of folders in your hard drive - this, together with NextSTART's unique ability to display document thumbnails side-by-side with the menus, makes it a breeze to browse your entire folder structure and quickly find what you are looking for.
* [Powerful Menu System]. If you wish to create your own customized menus, no problem! You can do it by simple Drag & Drop or through the easy-to-use built-in Menu Editor, both allowing you to create any number of menus. The Menu Editor also allows the usage of over 80 handy Internal Commands that give quick access to not only NextSTART specific features but also many popular Windows functions.
* Hotspot Management. Thanks to an incredibly flexible feature utilizing user defined Hotspots, you can "attach" menus to not only different areas of your desktop but also other applications! Activate your hotspots using different mouse buttons, screen edge 'bumps', keyboard shortcuts and even special hotspot 'buttons' on the desktop.
* [Powerful Menu System].Hotspot actions are not limited to displaying menus. You can also use them to launch programs, open web sites on your browser, and even execute one of the 80 useful internal commands and Windows functions.
* Unlimited Flexibility. You decide what to use and what not. If you prefer to use the Windows native taskbar instead of NextSTART's superior replacement, you can simply disable NextSTART's task management - this doesn't prevent you from continuing to enjoy the use of NextSTART's powerful user-defined menus and flexible program launching abilities. If you have no need for a tabbed Shelf or a dock, you can disable them too - same for Desktop Modules, hand pick the ones which are useful to you and close the others.
* Maximize Working Space. Everything in Winstep Xtreme was designed to use as little screen space as possible when not in use: off-screen menus can be invoked by bumping a screen edge or corner with your mouse pointer, docks can be hidden off-screen until needed, the tabbed Shelf can automatically collapse so only the tabs remain visible, Desktop Modules can be hidden until invoked by a keyboard shortcut or other activation method, and even floating docks can be collapsed to a single control icon.
* Reduce Desktop Clutter. Besides shortcuts dragged into it, the tabbed Shelf is also capable of displaying the contents of special shell folders such as the Desktop, My Computer, Control Panel, Recent Documents, and so forth... It's even able to display the contents of selected folders in your hard drive, which can then be manipulated via drag & drop as usual.
* [Shelf Desktop Tab]. The Shelf makes it possible to have a 'clean', uncluttered, desktop with no icons on it whatsoever by telling Winstep Xtreme to hide the icons on the Desktop - icons that can then be quickly accessed via the Desktop tab. Tabs in the Shelf can also have keyboard shortcuts associated to them to quickly make the Shelf simultaneously come to the foreground and open that particular tab.
* Superior Task Management. Still running Windows XP or Vista? No problem, Winstep Xtreme can bring the new Window 7's "Superbar" ability to these Windows versions too: Winstep Xtreme is also capable of displaying fully functional copies of the Windows system tray and list of running applications on docks, menus and even tabs in the Shelf. You choose!
* Live Icon Reflections. The first Windows dock to feature optional 'live' icon reflections Powerful Object-based Drag & Drop Object based interface offers "drag & drop" capabilities that make it simple to manage your applications, files, printers, etc... Use Drag & Drop to move/copy/re-arrange objects from one location to another, to both inside and outside of docks. Drop documents onto dock application objects and have them automatically loaded. You can quickly change the images used by Nexus items simply by drag & dropping your favorite .ICO, .PNG or .TIF file onto the chosen object.
* Special Effects. Lots of special effects such as icons zooming, bouncing, glowing, rocking, swinging, squishing, spinning, exploding, etc, on selection, shifting to make room for items about to be dropped, bouncing on application launch, visual feedback for specific actions, incredible 'fluid' effects that make docks and icons behave like liquid surfaces, menu opening animations, sound effects for specific events, and lots more!
* [Mouse over effects]. Menus can have a wide range of opening animations, from the classical slide and fade to the new Fire, Flare, Heal, Explosion and Magic menu opening animations!
* Blur Behind. Automatically blurs the background of semi-transparent objects (Vista and Windows 7 only).
* Full Multi-Monitor Support. The taskbar, docks and the Shelf can be docked to any screen edge or left floating on any monitor.
* Virtual File System Objects support. Allows you to drag special Explorer objects, like Control Panel items and the My Computer icon, into docks, menus and the Shelf.
* Document Thumbnails. Documents in docks, menus and the Shelf show up as thumbnails for easy identification.
* Reserve Screen Space. Makes sure maximized windows do not overlap docks and the Shelf when attached to screen edges. You can even manually reserve screen space to prevent maximized windows from overlapping 3rd party toolbars and widgets that to not offer this handy feature.
* Respect Reserved Screen Space. Makes sure that docks and the Shelf do not overlap other items such as the taskbar and other docked Windows toolbars.
* Powerful Dock and Shelf Manipulation functions. Create docks from existing Shelf tabs, create Shelf tabs from existing docks, detach sub-docks, turn docks into sub-docks, duplicate docks, delete docks - all this using simple drag & drop and/or context menu options.
* Keyboard Navigation. Docks, menus, desktop modules and the Shelf can be brought to the foreground and items launched through user-specified hotkeys.
* PNG and TIF File Support. Supports the use of PNG as well as TIF and ICO files for object images and bitmaps.
* Complete Customization. Virtually every aspect of Winstep Xtreme is customizable: from looks to behavior.
* Quality And Performance Tested. Winstep Xtreme has undergone extensive testing by thousands of dedicated users. This testing continues as part of our ongoing efforts to provide top quality software to our customers.


อัพโหลดโดย : easyall-download
Developer: http://www.winstep.net/
License: Shareware 
OS: Windows
การทดสอบ : ยังไม่ได้ทดสอบ
ยาแก้ไอ : Crack
วิธีติดตั้ง : มี
Download:| One2up | Dailyuploads | Userscloud |

Previous Post
Next Post