System Mechanic 16.5.1.27 [Full Crack] โปรแกรมดูและระบบคอม


System Mechanic Professional โปรแกรมที่ทำหน้าที่ดูแลซ่อมแซมคอมพิวเตอร์หรือ ช่วยแก้ปัญหาอาการ Hang หรือ Error ต่างๆ ของ Windows แบบที่ไม่ทราบสาเหตุ ?ช่วย Fix จุดเสียหายของครัสเตอร์บนฮาร์ดดิสก์ ลบไฟล์ขยะ ไฟล์อันไร้สาระที่สาระพัดโปรแกรมต่างๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ สร้างขึ้น ?เร่งความเร็วในการบูต Windows แบ็กอัพรีจีสเตอร์ของ Windows เพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน และอีกสาระพัดเครื่องมือที่จะเข้ามาดูแลคอมพิวเตอร์ของคุณ

System Mechanic Professional เป็นโปรแกรมที่มีประวัติเก่าแก่ เกิดมาตั้งแต่สมัย Windows 98 และได้พัฒนาให้มีคุณสมบัติที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่ต้องสงสัยเลย ถ้าได้ทราบว่าโปรแกรมนี้ได้รับการรับรองจาก ไมโครซอฟต์อย่างเป็นทางการ และยังได้รางวัล (Awards) การรับรองจากจากสถาบันและสื่อต่างๆทางด้านซอฟต์แวร์อีกมากมาย

ปัจจุบัน System Mechanic Professional ได้พัฒนามาถึงเวอร์ชัน 10 ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นซึ่งปกติโปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรมประเภท Tune up คือจะปรับแต่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ดีและเร็ว ในเวอร์ชัน 10 จะทำงานในรูปแบบ All in one โดยการทำงานจะมีคุณสมบัติมากกว่าเดิม และ การทำงานสามารถสั่งงานได้ทั้งหมดโดยเพียงแค่คลิกครั้งเดียว
 • Complete PC Tune-up
 • Certified virus protection
 • Advanced spyware protection
 • Secure online backup
 • Deleted data rescue
 • Secure data removal

System Mechanic เปรียบเหมือนช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ที่จะซ่อมแซมปัญหาในระบบด้วยความรวดเร็วและประสิทธิภาพที่ เชื่อถือได้ โดยคุณไม่จำเป็นที่ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ โดยจำแนกเป็นการทำงานหลักๆ ดังนี้
Fix and speed up your PC ? แก้ไขและเพิ่มความเร็วให้คอมพิวเตอร์
 • Fix errors, freezes and crashes ? แก้ไขอาการ errors, freezes และ crashes
 • Clean, defrag and compact the Registry ? ทำความสะอาดรีจิสตรี้และบีบให้เล็กลง
 • Speed up PC boot time and web speed – เพิ่มความเร็วการบูตเครื่องคอมพิวเตอร์และความเร็วในการเข้าเว็บ
 • Clean out clutter to free up disk space ? ทำความสะอาดฮาร์ดดิสก์เพื่อเพิ่มพื้นที่
 • Defrag RAM and recover wasted memory ? จัดเรียงความจำ และกู้ความจำที่เสียไป
Anti-virus and anti-spyware protection ? ป้องกันไวรัสและสปายแวร์
 • Absolute protection and maximum performance ? ระบบป้องกันแบบสูงสุด
 • Blocks and removes all forms of PC threats ? บล็อกและลบภัยคุกคามที่มีต่อคอมพิวเตอร์
 • New HyperScan technology stops threats others miss ? หยุดการคุกคามด้วยเทคโนโลยีใหม่ HyperScan
 • Safely shop, bank, socialize and play online without worry ? ทำธุรกรรมทางออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย
Secure online backup ? สำรองข้อมูลในระบบออนไลน์
 • Protects your irreplaceable photos and documents ? ปกป้องภาพถ่ายหรือเอกสารของคุณ
 • Access critical files from anywhere around the world ? การเข้าถึงไฟล์สำคัญได้จากทุกมุมโลก
 • Simple, secure and automatic ? รักษาความปลอดภัยอย่างอัตโนมัติ
Secure data deletion ? การลบข้อมูลแบบปลอดภัย
 • Permanently delete files, pictures, or documents ? ลบไฟล์ภาพหรือเอกสารแบบถาวร
 • Securely wipe data before you sell or donate a PC ? มีการลบข้อมูลอย่างปลอดภัยในกรณีที่จะขายหรือบริจาคคอมพิวเตอร์ไปให้ผู้อื่น
 • Works with drives, cameras, MP3 players & more ? สามารถใช้ฟีเจอร์นี้กับอุปกรณ์ Removable Drive ,กล้องดิจิตอล, เครื่องเล่น MP3 และอื่นๆ
Deleted file recovery ? กู้คืนไฟล์ที่ถูกลบ
 • Recover accidentally deleted data from any device ? กู้ไฟล์หรือข้อมูลที่ถูกลบจากอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ได้
 • Rescue photos, music, documents, emails & more ? กู้ภาพถ่าย, เพลง , เอกสาร ,อีเมล อื่นๆ
 • Works with PCs, memory cards, USB drives ? ทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์ , การ์ดความจำ, ยูเอสบี ไดรฟ์ อื่นๆ
เว็บไซต์ : http://www.iolo.com/
cr:http://notebookspec.com/system-mechanic-professional-

Features
LiveBoost™ boosts system responsiveness through real-time calibration of CPU, RAM and Drive.
Guided Recommendations™ taps into the System Mechanic community to help you gain even more PC speed.
Stability Guard™ intercepts stability threats to keep Windows fast and problem-free.
NetBooster™ speeds up internet, videos, downloads and games.
ActiveCare® uses set-and-forget patented technology to maintain your PC automatically
Total Registry Revitalizer™ resolves registry problems and stabilizes Windows.
AcceleWrite® real time technology optimizes file write speeds
PC Cleanup™ cleans up over 50 types of junk files.
Program Accelerator™ re-aligns disjointed program files.
EnergyBooster™ puts your PC in overdrive for max performance.
Memory Mechanic™ reclaims wasted RAM in real time.
CRUDD Remover™ locates and removes unused extra programs.
Startup Optimizer™ automatically accelerates PC startup 22 ways.
Privacy Cleaner™ permanently wipes internet and chat history, clutter and cache.


อัพโหลดโดย : easyall-download
Developer: http://www.iolo.com/
License: Shareware
OS: Windows
การทดสอบ : ยังไม่ได้ทดสอบ
ยาแก้ไอ : Crack
วิธีติดตั้ง : มี
Download:| One2up | Dailyuploads | Userscloud |

System Mechanic 16.0.0.464
Download : One2up Userscloud

Previous Post
Next Post