Adobe Photoshop CC 2017 18.0 Multilingual[x64][Full Crack] โปรแกรมแต่งภาพยอดนิยมอันดับ 1Adobe Photoshop CC คือโปรแกรมปรับแต่งภาพยอดนิยม ซึ่งได้เพิ่มคุณสมบัติใหม่ๆ เข้าไปมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่งรูปที่มีการสั่นไหวของกล้อง หรือการทำรูปภาพให้กลายเป็นภาพ 3D ที่มีมิติเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม และในรุ่นนี้ทางด้านผู้พัฒนาอย่างอะโดบี ก็ได้เพิ่มการขยายเวิร์กโฟลว์ 3D ให้รองรับการใช้งานกับหลายๆ ไฟล์ เช่นไฟล์จากโปรแกรม CAD หรือเครื่องสแกน 3D อื่นๆ เป็นต้น ในด้านของความเร็วในการใช้งานนั้นก็ยังเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถประมวลผลได้ดียิ่งขึ้น พร้อมกับการปรับปรุงในด้านของการสั่งพิมพ์รูป 3D ให้ดูดีมีมิติ เห็นจากชื่อหลายท่านคงสงสัยว่าทำไมถึงเป็น CC ไม่ใช่ CS เหมือนทุกที จริงๆ แล้วนั้น โปรแกรม Adobe Photoshop CC นี้เป็นโปรแกรมที่พัฒนามาต่อจากโปรแกรม Adobe Photoshop CS รุ่นต่างๆ แต่ด้วยทางผู้พัฒนา โปรแกรมแต่งรูป อย่าง Adobe ได้หยุดการพัฒนา โปรแกรม Adobe Photoshop CSแล้ว ซึ่งเราต่างก็ทราบกันอยู่แล้วว่า โปรแกรม Adobe Photoshop นั้นเป็นโปรแกรมเครื่องมือขั้นเทพในการปรับแต่ง แก้ไขภาพ หรือการสร้างปุ่ม สำหรับการนำไปต่อยอดใน โปรแกรม Adobe Dream โดยในเวอร์ชั่น CC นี้ก็ถูดจัดรวมมาใน Adobe Creative Cloud ซึ่งได้รวมเอา โปรแกรม Adobe พัฒนากว่า 10 โปรแกรมมารวมไว้ด้วยกัน

Adobe Photoshop CC 2017 – The world’s most powerful photo editing software that provides everything you need to create and edit anything you can imagine. As we have seen, Photoshop is the industry standard in raster graphics editing. It allows you to create, edit and compose raster images in multiple layers, masks, and several color models including RGB, spot color, CMYK, and more. Photoshop supports all kinds of graphic file formats as well as a variety of 3D graphics and video formats. In addition, Photoshop’s featureset can be expanded by plug-ins that can run inside it and offer more advanced features.
Adobe Photoshop CC 2017 becomes one of the best imaging and design app that provides powerful tools for almost every creative project. Photoshop CC 2017 was bundled with additional software such as Adobe Creative Cloud, Adobe Bridge, and Adobe Camera RAW. The program lets create and enhance your photographs, app designs, 3D artwork, videos, and more across desktop and mobile devices. It delivers new better ways to work, share, and easy access to the templates, tools, and assets.

Latest Features:
Adobe Photoshop CC is available with the unique features of masks, HDR imaging, 2D and 3D image compositions and printing, additional fonts, art boards, camera shake reduction, advanced blurring and sharpening filters, histogram palettes, color management, animations, layer control, auto corrections, real time painting and healing brushes and many more. It lets you access and sort your recently used glyphs, use latest Creative Cloud libraries, customize toolbars and provides support for more cameras and lenses.

Toolbar:
Adobe Photoshop CC has a comprehensive toolbar that contains various tools. The most common ones are: Marquee tools for selecting particular area, Move tool for changing locations of items, Lasso tools for selection, Magic Wand tool for color based selection, Eyedropper tool for picking color, Spot Healing Brush tool for cleaning faded spots, Brush tool for artistic drawing, Eraser tool for removing image, Type tool for entering text, Gradient tool for mixing colors, Zoom tool for zooming into or out of the image, Full screen mode for watching the image on whole screen and many more.

Menus and Options:
Adobe Photoshop 2017 lets you choose your workspace according to your requirement. It also provides you with lots of image adjustments, brush presets, channels, character styles, colors, styles and paths. It enables you to increase the size of pictures for easily working on smaller portions. The various filters and effects such as blur, distort, stylize, liquify, oil paint and lens correction enhance the quality of your images and help you transform them into higher quality. You can create multiple layers and groups in a single image.

Compatibility:
It creates images with formats of PSD, PSB, PNG, JPEG, BMP, GIF, EPS, IFF, Pixar, TIFF, PCX, PDF and many more. It is compatible with Mac OS and Windows 7, 8, 8.1 and 10 operating systems. You can benefit from its features by purchasing it or downloading its free trial for 30 days duration. You need to have OpenGL 2.0 compatible system with 2 GHz processor, 2 GB free hard disk space and 1024x768 screen resolution for its successful usage.

Conclusion:
Adobe Photoshop CC is an advanced tool for image editing, Web designing, graphic designing and improving the quality of captured images. The various options and features that it provides make it a great option for users. It is an easy to use software where all its tools are listed with their names and the options are present in separate menus for easy access. Shortcut keys are supported for every major function that makes it easier for advance users to perform required operations quickly with the help of keyboard.
Cr: http://www.adobe.com/อัพโหลดโดย : easyall-download
Developer: http://www.adobe.com
License: Shareware
OS: Windows
การทดสอบ : ยังไม่ได้ทดสอบ
ยาแก้ไอ : Crack
วิธีติดตั้ง : ไม่มี
Download: | Part01 | Part02 | Part03 |
ใส่ Recovery Record 3% กด Alt+r เพื่อซ่อม

Previous Post
Next Post