RonyaSoft Poster Designer 2.03.6.2 [Full Key] โปรแกรมทำโปสเตอร์ขนาดใหญ่RonyaSoft Poster Designer เป็นโปรแกรมที่เอาไว้ใช้ออกแบบและสร้างโปสเตอร์ หรือป้ายประกาศขนาดใหญ่ๆ ได้ด้วยกระดาษ A4 หรือขนาดอื่นๆตามที่ Printer ของเราสามารถปริ้นได้ครับซึ่งโปรแกรมจะช่วยในการจัดการกับภาพถ่ายหรือไฟล์ภาพชนิดต่างๆให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อแบ่งพิมพ์ลงบนกระดาษขนาด A4 หลายๆแผ่นได้โดยโปรแกรมใช้งานง่ายเพราะมีแม่แบบ(templates) และมี Tips สอนใช้งาน(ภาษาอังกฤษ) คอยแนะนำอีกด้วยครับอัพโหลดโดย : easyall-download
การทดสอบ : ยังไม่ได้ทดสอบ
ยาแก้ไอ : Key
วิธีติดตั้ง : ไม่มี
Download : One2up Userscloud

Previous Post
Next Post