HD Tune Pro 5.60 Final [FullCrack] โปรแกรมตรวจสอบประสิทธิภาพ Hard Diskฮาร์ดดิสก์เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมาก สำหรับคอมพิวเตอร์ และเป็นอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ที่ค่อนข้างจะเสียง่าย ถ้าผู้ใช้ ใช้อย่างไม่ระมัดระวัง ฉนั้นทางที่ดีเราควรจะตรวจสอบการทำงานของฮาร์ดดิสก์เป็นประจำ ให้ติดเป็นนิสัยไว้ เพื่อจะได้ไม่เสียใจภายหลัง เมื่อฮาร์ดดิสก์พัง แล้วเอาข้อมูลของเราไปด้วย โปรแกรมที่จะใช้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของฮาร์ดดิสก์นั้นมีอยู่หลายตัว แต่มีตัวหนึ่งที่โด่ดเด่น ได้แก่ HD Tune Pro HD Tune Pro เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพ (Performance) และตรวจสอบประสิทธิภาพ ของฮาร์ดดิสก์ ?โดยโปรแกรมทำงานเกี่ยวกับฮาร์ดดิสก์ได้หลายอย่าง เช่น ต้องการทดสอบการทำงานว่า ฮาร์ดดิสก์ ทำงานปกติหรือไม่? ต้องการทดสอบความเร็วในการอ่าน และ เขียนของฮาร์ดดิสก์เพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกฮาร์ดดิสก์ ?ต้องการทดสอบอุณภูมิของตัวฮาร์ดดิสก์ ?สามารถ Benchmark Read/Write วัดประสิทธิภาพของฮาร์ดดิสก์ได้ด้วย และที่สำคัญโปรแกรมสามารถสแกนหาพื้นที่ error ในฮาร์ดดิสก์ หรือที่เรียกว่า Bad Sector ได้อีกด้วย
HD Tune Pro ทำงานได้กับฮาร์ดดิสก์ที่เป็นแบบจานหมุน และ SSD (Solid-State Drive) ซึ่งมีฟังก์ชันในการทำงานดังนี้
คุณสมบัติ
 • Benchmark : ตรวจวัดประสิทธิภาพการทำงานของฮาร์ดดิสก์โดยรวมทั้งอ่านและเขียน
 • File Benchmark : ตรวจวัดประสิทธิภาพการอ่านและเขียนไฟล์ของฮาร์ดดิสก์
 • Random Access : ตรวจวัดประสิทธิภาพแบบสุ่มในการเข้าถึงไฟล์ของฮาร์ดดิสก์ทั้งอ่านและเขียนไฟล์
 • Cache Test : ทดสอบการทำงาน? Cache ของฮาร์ดดิสก์
 • Info : แสดงรายละเอียดของฮาร์ดดิสก์
 • Health : เช็คสถานะภาพ (สุขภาพ) ของฮาร์ดดิสก์ และข้อมูลในฮาร์ดดิสก์
 • Error Scan : ทำการสแกนพื้นผิวของฮาร์ดดิสก์ว่ามีการ Error หรือไม่ (BAD SECTOR) ?
 • Erase : ลบข้อมูลในฮาร์ดดิสก์แบบกู้ไม่ได้ เพื่อประโยชน์ในด้าน ปลอดภัยของข้อมูลสำคัญ
 • Disk Monitor : เฝ้าสังเกตการณ์การทำงานของฮาร์ดดิสก์
 • Folder View : แสดงให้เห็นถึงการใช้พื้นที่ดิสก์สำหรับแต่ละโฟลเดอร์
 • AAM : ช่วยลดเสียงรบกวนของฮาร์ดดิสก์ หรือ เพิ่มประสิทธิภาพ
 • Temperature display : แสดงอุณหภูมิของฮาร์ดดิสก์
HD Tune Pro is a progressed hard circle and SSD utility which permits client to check the drives for lapses, wellbeing status, quantify execution and substantially more. This product not just permits you to check your drives status additionally permits you to produce all drives data, read and compose benchmark, envelope use view, and screen any part of your plates. HD Tune Pro is a complete circle checking and diagnosing programming, it permits you to screen any part of your hard plate and SSD, you can see your plate crude execution, produce Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology (S.M.A.R.T.) data progressively, and let you know whether something turns out badly (mistakes) on your hard commute or ssd.


วิธีดาวน์โหลดสำหรับมือใหม่
1.รอนับเวลาถอยหลังแล้วกดข้ามหรือปุ่ม Skip เพื่อดาวน์โหลด
2.สำหรับ One2up ลิ้งอาจจะเด้งมาช้าให้รอซักครู่หรือ copy URL ไปวางใน IDM แล้วแถบดาวน์โหลดจะเด้งขึ้นมาให้
3.หากเด้งออกมาแล้วไม่มีขนาดไฟล์กำกับ ให้ยกเลิกแล้วกดซ้ำจนกว่าจะได้ลิ้งที่มีขนาดไฟล์กำกับกรณีที่มีหลายพาทหลังจากที่โหลดมาแล้วไฟล์จะมั่วกันอยู่ให้เราเปลี่ยนชื่อไฟล์จะชื่ออะไรก็ได้
ขอเพียงแต่ให้เรียงตามลำดับดังนี้ เช่น 001-002-003 ตามลำดับ(จะชื่ออะไรก็ได้ขอเพียงแต่ให้มีตัวเลขกำกับด้วย)
หมายเหตุ*ถ้าโหลดไม่ได้ ให้เปลี่ยนช่วงเวลาโหลดดูเพราะบางช่วงมีคนโหลดเยอะจะโหลดไม่ได้หรืออาจช้าหน่อย
และจะมีบางครั้งที่ server one2up จะขัดข้อง แต่ไฟล์ปกติทุกอย่าง ต้องลองโหลดใหม่เรื่อยๆ ไฟล์ไหนโหลดไม่ได้ให้ข้ามไปก่อนแล้วค่อยกลับมาโหลดใหม่จะโหลดได้ปกติครับ **

Previous Post
Next Post